Make your own free website on Tripod.com
มลพิษทางเสียง

สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดเสียงรบกวนในเมือง
แหล่งกำเนิดเสียงที่เป็นปัญหามากที่สุดในเมือง คือ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ เรือหางยาวและรถอื่น ๆ ที่มีการดัดแปลงท่อไอเสีย
เลี่ยงจากการรับฟังเสียงดังอย่างไร
หลีกเลี่ยงที่ที่มีเสียงดังมากๆ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรใช้เครื่องป้องกันหู เช่น ที่อุดหูหรือที่ครอบหู แต่ทางที่ดีที่สุด ควรป้องกันและแก้ไขจากต้นเหตุ
อันตรายจากเสียงดัง
อันตรายต่อการได้ยิน
หูหนวกเฉียบพลัน เกิดจากการได้ยินเสียงดังมาก ๆ ทันที เช่น เสียงระเบิด
หูหนวกชั่วคราวหรือหูหนวกถาวรเกิดจากการอยู่ในที่มีเสียงดังมากเป็นเวลานาน ๆ

อันตรายต่อสุขภาพทั่วไปและต่อจิตใจ
รบกวนการพักผ่อน นอนหลับ
ก่อให้เกิดความรำคาญและรบกวนการสื่อสารที่ใช้เสียง
รบกวนการทำงานและประสิทธิภาพของการทำงานลดลง
เกิดความเครียดและเสียสุขภาพจิต
อาจเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงและแผลในกระเพาะอาหาร

หูของท่านปกติหรือไม่
มีวิธีการตรวจอย่างง่าย ๆ 2 วิธี คือ
ให้ท่านยืนหันหลังห่างจากเพื่อนของท่าน 5 ฟุต แล้วให้เพื่อนเรียกชื่อท่านด้วยเสียงดังตามปกติ
ถ้าท่านได้ยินให้ขานตอบ ทำซ้ำ 5 ครั้ง ถ้าไม่ได้ยินเสียงเรียกแสดงว่าหูของท่านอาจผิดปกติ
ให้ท่านกำมือแล้วใช้นิ้วชี้ถูกับนิ้วหัวแม่มือห่างจากหูประมาณ 1 เซนติเมตร และฟังเสียง ทดลองกับหูทีละข้าง ถ้าไม่ได้ยินเสียงต้องรีบปรึกษาแพทย

จะรู้ได้อย่างไรว่าบริเวณใดมีเสียงดังถึงขึ้นอันตราย
ถ้ายืนพูดคุยกันในระยะห่างประมาณหนึ่งช่วงแขนแล้วไม่ได้ยินและไม่เข้าใจกัน แสดงว่าบริเวณนี้มีเสียงดังถึงขั้นอันตราย
ใช้มาตรระดับเสียงตรวจระดับเสียงบริเวณนั้น องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (USEPA) เสนอแนะว่าผู้ที่ได้รับ
เสียงเฉลี่ยเกิน 70 เดซิเบลเอ อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลานานจะกลายเป็นคนหูตึง

การแก้ไขปัญหาเสียงดังจากรถและเรือ
ใช้ท่อไอเสียที่มีเครื่องระงับเสียงและได้มาตรฐาน มอก. ในกรณีรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ไม่ดัดแปลงท่อไอเสีย ให้มีเสียงดัง
ดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
ไม่ควรใช้แตรลมหรือใช้แตรโดยไม่จำเป็นขณะอยู่ในเขตพื้นที่อยู่อาศัย
ไม่ใช้ความเร็วสูง หรือเร่งเครื่องยนต์แรง ๆ
ไม่บรรทุกภาระมากเกินไป

มาตรฐานและวิธีการตรวจวัดระดับเสียงจากรถและเรือ
1. ให้จอดรถหรือเรืออยู่ในเกียร์ว่าง

2. เร่งเครื่องยนต์ให้ความเร็วรอบสูงสุดในกรณีรถยนต์หรือเรือที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล หรือ
เร่งเครื่องยนต์ให้มีความเร็วรอบเท่ากับ 3/4 ของความเร็วรอบสูงสุดในกรณีใช้เครื่องยนต
์เบนซินหรือรถจักรยานยนต์ที่มีความเร็วรอบสูงสุดไม่เกิน 5,000 รอบต่อนาที และเร่ง
เครื่องยนต์ให้มีความเร็วรอบเท่ากับ 1/2 ของความเร็วรอบสูงสุด ในกรณีเป็นรถจักรยานยนต
์ ที่มีความเร็วรอบสูงสุดกว่า 5,000 รอบต่อนาที


มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ มลพิษทางเสียง มลพิษจากแสงอาทิตย
มลพิษทางทัศนียภาพ ความหมายของมลพิษ ต้นเหตุมลพิษ สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ผลที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม แนวทางแก้ไขทางมลพิษ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมให้ดมลพิษทางขยะ หน้าหลัก